#033Nidorino

V.01
Nidorino1

 • Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: POdragon
 • Download
  V.02
  nidorino2
 • Cao: 14.0 cm
  Rộng: 13.6 cm
  Sâu: 19.8 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon
  Hướng dẫn: Hãy theo số thứ tự, bắt đầu từ phần đầu và kết thúc ở chân sau. Cẩn thận một chút với phần tai và gai.
 • Download