#036Clefable

  • Ri 

Clefable 01 Clefable1
Tải xuống Cao: 20.0 cm Rộng: 20.7 cm Sâu: 12.3 cm Số trang: 5 Độ khó: 6/10 Thiết kế: PMF

Mẹo: Mở phần mềm pepakura viewer để xem cách gấp ngọn lửa ở đuôi. Nếu bạn chọn mẫu không có đường kẻ (lineless model), bạn cần phải tạo nếp gấp ở một số bộ phận sau: phần xương hình vuông của cánh, móng vuốt, lòng bàn tay, răng nanh, lưỡi, sừng và ngọn lửa.

Clefable 02
clefable2
Tải xuống
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 10.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 7/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật