#037Vulpix

V.01
Vulpix1

 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 19.7 cm
  Sâu: 18.4 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Brandon, POdragon và Skelekitty
  Hướng dẫn: Đối với loại model này nên dùng loại giấy có định lượng 120gsm. Phần đuôi sẽ khó khăn một chút, vì vậy hãy theo hướng dẫn chi tiết trong mẫu PDF.
 • Tải xuống
  V.02
  Vulpix2
 • Cao: 15.6 cm
  Rộng: 15.7 cm
  Sâu: 20.0 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Sabi96
 • Tải xuống
  V.A
  vulpix-site
 • Cao: 16.0 cm
  Rộng: 15.3 cm
  Sâu: 18.9 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình-Khó
  Thiết kế: Brandon
 • Tải xuống