#037Vulpix

  • Ri 

Vulpix 01 Vulpix1
Tải xuống Cao: 17.0 cm Rộng: 19.7 cm Sâu: 18.4 cm Số trang: 11 Độ khó: 9/10 Thiết kế: Brandon, POdragon và Skelekitty

Mẹo: Đối với loại model này nên dùng loại giấy có định lượng 120gsm. Phần đuôi sẽ khó khăn một chút, vì vậy hãy theo hướng dẫn chi tiết trong mẫu PDF.

Vulpix 02
Vulpix2
Tải xuống
Cao: 15.6 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 20.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Sabi96

Mẹo: Chưa cập nhật

Alola Vulpix 01
vulpix-site
Tải xuống
Cao: 16.0 cm Rộng: 15.3 cm Sâu: 18.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 7/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Chưa cập nhật