#039Jigglypuff

V.01
Jigglypuff

 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 14.9 cm
  Sâu: 14.5 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF
  Hướng dẫn: Hãy làm trước phần tóc mái, tai, tay và tạm để chúng ra riêng. Sau đó làm phần thân và lần lượt lắp các phần lúc nảy theo thứ tự cao xuống thân. Sau khi đóng phần thân hãy làm chân và hoàn thiện sẵn phẩm.
 • Download
  V.02
 • Cao: 19.9 cm
  Rộng: 19.9 cm
  Sâu: 18.8 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download