#040Wigglytuff

V.01
Wigglytuff

 • Cao: 20.5 cm
  Rộng: 18.8 cm
  Sâu: 9.7 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF
  Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Đặt vật nặng (như là đồng xu) vào chân trái để giúp mô hình đứng được.
 • Download
  V.02
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 21.8 cm
  Sâu: 16.2 cm
  Số trang: 7+1
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.Chibi
  Untitled
 • Cao: 20.5 cm
  Rộng: 18.8 cm
  Sâu: 9.7 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Model game
 • Download