#041Zubat

V.01
zubat1

 • Cao: 25.0 cm
  Rộng: 37.2 cm
  Sâu: 6.8 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  Zubat2
 • Cao: 20.4 cm
  Rộng: 24.5 cm
  Sâu: 22.5 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: PMF
  Hướng dẫn: Cẩn thận những chi tiết nhỏ. Chúc may mắn.
 • Download