#042Golbat

V.01
golbat1

 • Cao: 22.0 cm
  Rộng: 52.7 cm
  Sâu: 6.7 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  Golbat2
 • Cao: 16.3 cm
  Rộng: 30.7 cm
  Sâu: 8.9 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Hãy theo số thứ tự. Dán vật nặng vào trong phần lưỡi để giúp mô hình đứng được.
 • Download