#043Oddish

V.01
oddish1

 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 18.2 cm
  Sâu: 9.3 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  Oddish2
 • Cao: 14.4 cm
  Rộng: 11.3 cm
  Sâu: 15.8 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: PMF
  Hướng dẫn: Model này không đứng được, vì thế hãy in thêm “Base” để cố định model.
 • Download
  V.03

  PENTAX Image

 • Cao: 11.1 cm
  Số trang: 2
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF, Lyrin
 • Download