#044Gloom

V.01

 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 22.3 cm
  Sâu: 17.7 cm
  Số trang: 10
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download