#046Paras

V.01
paras1

 • Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  paras2
 • Cao: 10.3 cm
  Rộng: 15.4 cm
  Sâu: 13.1 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download