#051Dugtrio

V.01
dugtrio

 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 22.8 cm
  Sâu: 22.7 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.A.01
 • Cao: 13.0 cm
  Rộng: 20.0 cm
  Sâu: 23.3 cm
  Số trang: 10
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download