#054Psyduck

V.01
Psyduck

 • Cao: 17.5 cm
  Rộng: 14.2 cm
  Sâu: 21.0 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF
 • Hướng dẫn: Model này không quá khó, hãy theo số thứ tự và hướng dẫn chi tiết trong tệp PDF.
 • Download
  V.02
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 15.5 cm
  Sâu: 20.7 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download