#055Golduck

V.01
golduck1

 • Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: paum56
 • Download
  V.02
  Golduck2
 • Cao: 17.3 cm
  Rộng: 20.3 cm
  Sâu: 21.8 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Hướng dẫn: Bắt đầu ở phần đầu và kết thúc ở đuôi. Chú ý một chút ở phần gai ở đầu, bàn tay và bàn chân. Xem thông tin chi tiết ở trong tệp PDF.
 • Download