#058Growlithe

V.01
Growlithe

 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 23.5 cm
  Sâu: 14.4 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình-Khó
  Thiết kế: POdragon
 • Download