#059Arcanine

V.01
Arcanine1

 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 23.5 cm
  Sâu: 14.4 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: POdragon
 • Download
  V.02
  Arcanine2
 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 12.5 cm
  Sâu: 23.6 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download