#060Poliwag

V.01
poliwag

 • Cao: 9.5 cm
  Rộng: 11.8 cm
  Sâu: 21.9 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
 • Tải xuống
  V.02
 • Cao: 4.9 cm
  Rộng: 10.8 cm
  Sâu: 12.7 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Rex Papercraft
 • Tải xuống