#062Poliwrath

V.01
Poliwrath1

 • Cao: 19.9 cm
  Rộng: 20.2 cm
  Sâu: 13.6 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  poliwrath2
 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 22.1 cm
  Sâu: 18.0 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download