#064Kadabra

V.01
kadabra

 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 14.5 cm
  Sâu: 12.3 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình-Khó
  Thiết kế: Brandon
 • Download