#065Alakazam

V.01
alakazam1

 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 16.8 cm
  Sâu: 18.1 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình – Khó
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  alakazam2
 • Cao: 16.0 cm
  Rộng: 14.1 cm
  Sâu: 8.5 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  Mega Alakazam
 • Cao: 27.0 cm
  Rộng: 31.2 cm
  Sâu: 11.4 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download