#067Machoke

V.01
machoke

 • Cao: 17.5 cm
  Rộng: 13.7 cm
  Sâu: 9.4 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  machoke
 • Cao: 22.0 cm
  Rộng: 14.4 cm
  Sâu: 26.1 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download