#072Tentacool

V.01
tentacool1

 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 16.3 cm
  Sâu: 11.7 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  tentacool2
 • Cao: 12.5 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: POdragon, Paperbuff
 • Download