#077Ponyta

V.01
Ponyta1

 • Cao: 15.2 cm
  Rộng: 3.9 cm
  Sâu: 18.0 cm
  Số trang: 2
  Độ khó: Dễ-Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  ponyta2
 • Cao: 18.8 cm
  Rộng: 5.0 cm
  Sâu: 22.7 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.Chibi
  ponitaC
 • Cao: 12.0 cm
  Rộng: 11.5 cm
  Sâu: 6.8 cm
  Số trang: 2
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: PMF
 • Download