#078Rapidash

V.01
Rapidash

 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 7.2 cm
  Sâu: 23.1 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF và Paperbuff
  Hướng dẫn: Để cố dịnh các phần lửa, bạn cần một loại keo tốt và sự kiên trì.
 • Download
  V.02
 • Cao: 28.0 cm
  Rộng: 7.5 cm
  Sâu: 35.0 cm
  Số trang: 10
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download