#078Rapidash

  • Ri 

Rapidash 01 Rapidash
Tải xuống Cao: 20.0 cm Rộng: 7.2 cm Sâu: 23.1 cm Số trang: 5 Độ khó: 6/10 Thiết kế: PMF và Paperbuff

Mẹo: Để cố dịnh các phần lửa, bạn cần một loại keo tốt và sự kiên trì.

Rapidash 02

Tải xuống
Cao: 28.0 cm Rộng: 7.5 cm Sâu: 35.0 cm
Số trang: 10 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật