#079Slowpoke

V.01
Slowpoke

 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 26.6 cm
  Sâu: 12.2 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
 • Download