#080Slowbro

V.01
Slowbro

 • Cao: 14.8 cm
  Rộng: 18.1 cm
  Sâu: 11.0 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon
 • Tải xuống
  Mega Slowbro 1
  mega slowbro
 • Cao: 21.0 cm
  Rộng: 12.9 cm
  Sâu: 14.0 cm
  Số trang: 6+1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống
  Mega Slowbro 2
 • Cao: 20.6 cm
  Rộng: 13.1 cm
  Sâu: 13.9 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: LuIS
 • Tải xuống