#083Farfetch’d

V.01
farfetch'd1

 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 12.4 cm
  Sâu: 15.9 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  farfetch'd2
 • Cao: 13.0 cm
  Rộng: 13.8 cm
  Sâu: 12.0 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download