#087Dewgong

V.01
Dewgong

 • Cao: 12.0 cm
  Rộng: 14.0 cm
  Sâu: 36.0 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon
 • Download