#092Gastly

V.01
Gastly

 • Cao: 19.0 cm
  Rộng: 25.8 cm
  Sâu: 18.8 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: POdragon
 • Download
  V.02
 • Cao: 11.0 cm
  Rộng: 16.0 cm
  Sâu: 21.4 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download