#093Haunter

V.01
Haunter

 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 26.5 cm
  Sâu: 32.3 cm
  Số trang: 12
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Pixel-Kakashi
  Hướng dẫn: Bắt đầu từ mặt và kết thúc ở đuôi.
 • Download
  V.02
  haunter
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 23.7 cm
  Sâu: 28.3 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download