#099Kingler

V.01
kingler

 • Cao: 11.3 cm
  Rộng: 20.9 cm
  Sâu: 13.4 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  KINGLER
 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 29.5 cm
  Sâu: 25.3 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download