#100Voltorb

V.01
Voltorb1

 • Cao: 11.8 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon, Paperbuff
 • Download
  V.02
  Voltorb2
 • Cao: 6.0 cm
  Rộng: 6.3 cm
  Sâu: 5.9 cm
  Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.03
  voltorb3
 • Cao: 11.0 cm
  Rộng: 11.0 cm
  Sâu: 10.9 cm
  Số trang: 2
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download