#101Electrode

V.01
Electrode1

 • Cao: 12.1 cm
  Rộng: 12.1 cm
  Sâu: 12.3 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: PMF
  Hướng dẫn: Bạn có thể dùng bút màu để vẽ mắt tùy ý.
 • Download
  V.02
  Electrode2
 • Cao: 14.0 cm
  Rộng: 14.3 cm
  Sâu: 14.0 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.03
  Electrode.v3
 • Cao: 11.0 cm
  Rộng: 10.7 cm
  Sâu: 10.7 cm
  Số trang: 2
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download