#103Exeggutor

V.01
exeggutor

 • Cao: 21.0 cm
  Rộng: 23.0 cm
  Sâu: 22.4 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.A
 • Cao: 50.0 cm
  Rộng: 26.5 cm
  Sâu: 34.7 cm
  Số trang: 13
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download