#104Cubone

V.01
cubone1

 • Cao: 25.1 cm
  Rộng: 17.7 cm
  Sâu: 25.0 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Cotton Eyed Joe
 • Tải xuống
  V.02
  cubone2
 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 15.0 cm
  Sâu: 12.7 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình – Khó
  Thiết kế: POdragon
 • Tải xuống
  V.03
 • Cao: 16.0 cm
  Rộng: 10.5 cm
  Sâu: 13.7 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Dễ – Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Tải xuống
  V.04
 • Cao: 21.0 cm
  Rộng: 20.5 cm
  Sâu: 18.9 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống