#106Hitmonlee

  • Ri 

Hitmonlee 01 Hitmonlee
Tải xuống Cao: 17.5 cm Rộng: 10.6 cm Sâu: 14.6 cm Số trang: 6 Độ khó: 8/10 Thiết kế: Pixel-Kakashi và Skelekitty

Mẹo: Đặc biệt cẩn trọng khi làm chân và tay.

Hitmonlee 02

Tải xuống
Cao: 25.0 cm Rộng: 17.4 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 9 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật