#106Hitmonlee

V.01
Hitmonlee

 • Cao: 17.5 cm
  Rộng: 10.6 cm
  Sâu: 14.6 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Pixel-Kakashi, Skelekitty
  Hướng dẫn: Đặc biệt cẩn trọng khi làm chân và tay. Chúc may mắn!
 • Download
  V.02
 • Cao: 25.0 cm
  Rộng: 17.4 cm
  Sâu: 17.0 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download