#107Hitmonchan

V.01
hitmonchan

 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 13.5 cm
  Sâu: 10.2 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
 • Cao: 25.0 cm
  Rộng: 16.1 cm
  Sâu: 17.6 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download