#108Lickitung

V.01
lickitung1

 • Cao: 16.0 cm
  Rộng: 16.2 cm
  Sâu: 19.4 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon
 • Download
  V.02
  lickitung2
 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 17.3 cm
  Sâu: 27.6 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Dễ-Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download