#109Koffing

V.01
koffing

 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 14.0 cm
  Sâu: 14.4 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: PMF và Skelekitty
 • Download