#112Rhydon

V.01
rhydon1

 • Số trang: 7
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  rhydon2
 • Cao: 16.0 cm
  Rộng: 17.6 cm
  Sâu: 26.1 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Dễ-Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download