#113Chansey

V.01
Chansey

 • Cao: 17.5 cm
  Rộng: 17.8 cm
  Sâu: 19.5 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF và Skelekitty
 • Download