#114Tangela

V.01

 • Cao: 16.0 cm
  Rộng: 15.0 cm
  Sâu: 14.6 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download