#115Kangaskhan

V.01
kangaskhan

 • Cao: 17.8 cm
  Rộng: 15.1 cm
  Sâu: 22.4 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  Mega Kangaskhan V.01
  m kangaskhan
 • Cao: 23.0 cm
  Rộng: 26.4 cm
  Sâu: 17.4 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  Mega Kangaskhan V.01
  mega
 • Cao: 23.0 cm
  Rộng: 23.1 cm
  Sâu: 33.5 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Darkcrash
 • Download