#117Seadra

  • Ri 

Seadra 01 Seadra
Tải xuống Cao: 15.0 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 13.0 cm Số trang: 3 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Z0rahx

Mẹo: Chưa cập nhật

Seadra 02

Tải xuống
Cao: 25.7 cm Rộng: 23.7 cm Sâu: 20.9 cm
Số trang: 9 Độ khó: 7/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Hãy bắt đầu từ phần đầu cho đến khi bạn hoàn thành bụng của nó và để sang một bên. Sau đó bắt đầu làm từ chóp đuôi ngược về thân. Đóng mô hình ở chi tiết 72 nối giữa thân và đuôi. Để mô hình có thể vững trải hơn, bạn nên làm thêm phần đế cho nó.