#118Goldeen

V.01
Goldeen

 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 22.0 cm
  Sâu: 22.1 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon và Skelekitty
 • Download