#121Starmie

V.01
Starmie1

 • Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Icthus7
 • Tải xuống
  V.02
  Starmie2
 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 16.6 cm
  Sâu: 17.4 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: POdragon
 • Tải xuống
  V.03
  starmie3
 • Cao: 19.9 cm
  Rộng: 21.1 cm
  Sâu: 8.7 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.04
 • Cao: 21.0 cm
  Rộng: 21.0 cm
  Sâu: 9.9 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống