#125Electabuzz

V.01
electabuzz

 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 28.0 cm
  Sâu: 19.9 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  electabuzz
 • Cao: 23.7 cm
  Rộng: 25.3 cm
  Sâu: 16.8 cm
  Số trang: 6+3
  Độ khó: Trung bình-Khó
  Thiết kế: Brandon
 • Download