#127Pinsir

V.01
pinsir

 • Số trang: 8
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  Mega Pinsir
 • Cao: 27.0 cm
  Rộng: 39.0 cm
  Sâu: 22.7 cm
  Số trang: 17
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download