#129Magikarp

V.01
Magikarp

 • Cao: 9.9 cm
  Rộng: 10.9 cm
  Sâu: 11.4 cm
  Số trang: 2
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
 • Download