#130Gyarados

V.01
Gyarados1

 • Cao: 21.0 cm
  Rộng: 11.0 cm
  Sâu: 27.0 cm
  Số trang: 5+1
  Độ khó: Trung bình-Khó
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  Gyarados2
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 37.8 cm
  Sâu: 16.6 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  Mega Gyarados
  mega-gyarados
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 28.3 cm
  Sâu: 53.0 cm
  Số trang: 15
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download