#132Ditto

V.01
ditto1

 • Cao: 13.0 cm
  Rộng: 15.6 cm
  Sâu: 11.4 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  ditto2
 • Cao: 11.0 cm
  Rộng: 14.4 cm
  Sâu: 10.5 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download